Voľby do Mensa International 2019

 

Ahojte, tento rok sú aj voľby do Mensa International a schvaľovanie zmien v stanovách MI. V priložených dokumentoch nájdete informácie o kandidátoch, vzor obálky a hlasovací lístok. Pre tých, čo si celkom nerozumejú s angličtinou je tam preklad hlasovacieho lístka o stanovách. Volíme predsedu International Chairman,  administrátora International Director – Administration  a riaditeľa pre rozvoj International Director - Development. Na miesto pokladníka bol len jeden nominovaný a stal sa automaticky Rudi Chalupner z Rakúska. 

Postup: Hlasovací lístok v angličtne si môžete vytlačiť, vyplniť poradie svojich preferencií, pri mene koho chcete najviac dať 1, potom 2 atd. Ďalej hlasujte k zmenám stanov buď Za alebo Proti. Hlasujte len na originálnom hlasovacom lístku v angličtine. Slovenský preklad je tam len ako pomôcka pre vás.Vyplnený lístok vložiť do prázdnej obálky, zalepiť. Zalepenú obálku vložiť do druhej obálky a tú označiť podľa vzoru. Môžete to poslať poštou podľa vzoru , aby bola pečiatka na obálke najneskôr 15.5.2019 alebo mi odovzdať osobne na klubovniach 16.5., 23.5. alebo na VZ 25.5., hocikedy osobne do 29.5.2019.

Materiály:   https://www.mensa.sk/dokument/volby-do-mensa-international-2019