Photocup 2017 - fotografická súťaž Mensy International - výsledky národného kola

Fotografická súťaž Mensy International je v roku 2017 na tému: Borders - Hranice  .

Výsledky národného kola Mensy Slovensko, ktoré vyhodnotil porotca Pavol Breier.

O porotcovi: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Breier_(1953)

1.miesto: Ľubomír Činčura

Názvy obrázkov: On the Border of Poverty and Gentility, After Border of Gravitation,After Border of Forest