IQ olympIáda 2019

Už 9. rok organizuje Mensa Slovensko súťaž IQ olympiáda - pre 5. až 9. ročník základnej školy a primu až kvartu osemročných gymnázií.  Súťaž je jedným zo spôsobov, ako rozpoznať a rozvíjať talent,  vzbudiť záujem o rozvoj individuálnych vlôh detí.   Nejde pritom o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať, v súťaži  majú  teda šancu všetky intelektovo nadané deti bez ohľadu na známky.

Do školského on-line kola sa deti prihlasujú na stránke www.iqolympiada.sk, účasť v súťaži je pre všetky kolá a všetky deti bezplatná.

Záštitu nad 9. ročníkom IQ olympiády prevzal prezident Slovenskej republiky p. Andrej Kiska.

IQ olympiáda prebieha v troch kolách:

  • školské kolo,
  • regionálne kolo
  • celoslovenské finále.

Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.iqolympiada.sk od 01.03.2019 – 31.03.2019, účasť je zadarmo pre všetky deti a všetky kolá.

 

Základné školské on-line prebehne od 08.04.2019 – 12.04.2019.

Po ukončení školského kola prebehnú 3 regionálne kolá pre najlepších 240 žiakov, regióny sú tvorené geograficky:

 

Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj),  10.05.2019, od 9:00 – 13:00

Miesto konania: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2,  Bratislava

 

Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj), 09.05.2019, od 9:00 – 13:00

Miesto konania: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

 

Východ (Prešovský a Košický kraj),  07.05.2019, od 9:00 – 13:00

Miesto konania : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice

 

Finále sa uskutoční 27.mája 2019 v Sobášnom paláci Bytča.

Do finále - celoštátneho kola bude pozvaných 20 najlepších účastníkov z každého z troch semifinálových kôl, spolu 60 detí.  Na víťazov čakajú zaujímavé ceny.(notebook, tablet, inteligentné hodinky, spoločenské hry, knihy,…) Spoločenskou hrou odmeníme aj školy s najvyšším percentuálnym zapojením.

...