Výsledky volieb do orgánov Mensy Slovensko 2017

Voľby do orgánov Mensy Slovensko sa uskutočnili dňa 27.5.2017. Boli zvolené nasledovné funkcie:

Predsedníčka: Hana Dojčanová

Členovia Rady Mensy Slovensko:

 • Margita Elšíková
 • Ján Fízeľ
 • Martin Florovič
 • Henrich Kriško
 • Miroslav Macko
 • Marián Metes
 • Peter Morávek
 • Marián Zsemlye

Členovia Kontrolnej skupiny:

 • Barbora Hauková
 • Mária Svoreňová
 • Marián Zahradník

Blahoželáme.