Výsledky volieb do Mensy International 2019

Výsledky celosvetových volieb 2019 vedenia Mensy International členmi národných Miens:

The Chairman - Bjorn Liljevist from Sweden,

Director of Administration: Isabella Holz from Germany;

Treasurer: Rudi Challupner from Austria,

Director of Development: Bibiana Balanyi from Hungary..

 

The Director of Small National Mensas (DSNM) bol zvolený členmi IBD priamo::Mark Dettinger from Switzerland.

 

Všetkým blahoželáme.

Na IBD v októbri 2019 v Kuala Lumpur odstúpil Rudi Challupner a v novembri bol IBD per rollam zvolený nový treasurer Jacek Cywinski z novozélandskej Mensy.