Hľadáme záujemcov do Volebnej komisie

Vážení členovia,

 

V tomto roku čakajú našu organizáciu opätovne voľby do Rady a do Kontrolnej skupiny. 

V júni 2022 po voľbách rozhodcu sporov väčšina členov Volebnej komisie súhlasila pokračovať a ďalšej práci a usporiadať aj voľby do Rady a do Kontrolnej skupiny v roku 2023. Vzhľadom na to, že viacerí členovia Volebnej komisie sa v súčasnosti aktívne podieľajú aj na inej činnosti v Mense Slovensko, hľadáme medzi našimi členmi ďalších záujemcov do Volebnej komisieČlenovia Volebnej komisie nesmú byť súčasne členmi Rady alebo Kontrolnej skupiny a taktiež nemôžu byť kandidátmi vo voľbách do týchto orgánov. 

Viac sa o náplni práce Volebnej komisie dozviete z priloženého súboru. https://www.mensa.sk/dokument/napln-prace-volebnej-komisie Pochopiteľne niektoré z úloh uvedených v prílohe už boli splnené.

V súlade so Stanovami Volebná komisia musí riadiť voľby tak, aby sa ich mohli zúčastniť všetci členovia (či už ako kandidáti alebo ako voliči).

Táto výzva je určená aj pre Vás, ktorí ste zatiaľ pasívni. Vo Volebnej komisii si môžete naostro vyskúšať riadenie procesov v organizácii so všetkými radosťami i starosťami :-). Ak máte záujem byť členom Volebnej komisie, ozvite sa na e-mailovú adresu [email protected] do 19. 2. 2023. Rada plánuje rozhodnúť o doplnení Volebnej komisie na svojom najbližšom zasadnutí.

 

 

S pozdravom

Henrich Kriško
za Radu Mensy Slovensko