Výsledky volieb rozhodcu sporov 2022

ZÁPISNICA VOLEBNEJ KOMISIE PRE VOĽBY ROZHODCU SPOROV
MENSA SLOVENSKO V ROKU 2022

Spôsob voľby rozhodcu sporov Mensa Slovensko

Voľby do rozhodcu sporov Mensa Slovensko sa konali:

  1. poštou alebo doručovacou službou: 16.5.2022 — 22.5.2022 na adresu: Notársky úrad, JUDr. Tatiana Schweighoferová, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava,
  2. Elektronicky: 16.5.2022 — 22.5.2022,
  3. Osobne: 28.5.2022, na adrese: Konventná 11, 811 03 Bratislava.

Volebná komisia

Volebnú komisiu pre voľby rozhodcu sporov Mensa Slovensko tvorili:

  1. Gabriela Masaryková – predsedníčka,
  2. Eduard Oswald – člen,
  3. Petra Žaluďová – členka,
  4. Peter Culka – člen.

Priebeh volieb

Volebná miestnosť bola otvorená 14:00 hod. a uzatvorená o 15:15 hod.

Predsedníčka volebnej komisie Gabriela Masaryková za prítomnosti ostatných členov komisie otvorila jednu obálku formátu C6 v ktorej bol vložený 1ks obálok vo formáte C6, ktorú vložila do uzatvorenej hlasovacej urny.  Volebná komisia za prítomnosti Anny Dojčanovej z rady Mensy odomkla elektronický systém Survey Monkey a boli vyexportované výsledné údaje. Po ukončení volieb bola otvorená volebná urna. V urne bolo 7 obálok, z toho bolo 7 platných hlasovaní 0 neplatných. Online hlasovalo 111 členov.

Zoznam kandidátov a ich počet hlasov

O pozíciu Rozhodca sporov Mensa Slovensko sa uchádzali,

  1. Joachim Dušan Fraňo - 32,
  2. Peter Hudec - 50,
  3. Pavol Siváček - 36.

Výsledky volieb rozhodcu sporov Mensa Slovensko 2022

Rozhodcom sporov sa stal Peter Hudec.

 

V Bratislave dňa 28.5.2022.

 

 

v.r.

Gabriela Masaryková
predsedníčka volebnej komisie

 

v.r.

Eduard Oswald
člen volebnej komisie

 

v.r

Peter Culka
člen volebnej komisie