Opakované voľby 2021

Pokyny k opakovaným voľbám 2021

Po tom, čo volebná komisia pozastavila a následne zrušila tohtoročné riadne voľby do orgánov Mensy Slovensko v máji tohto roku, bola zvolená nová volebná komisia, ktorej úlohou je pripraviť opakované voľby do Rady Mensy, Kontrolnej skupiny a na post predsedu/predsedníčky, ako aj riadne voľby rozhodcu sporov, ktoré sa budú konať na budúci rok v plánovanom termíne.

Volebná komisia rozhodla o opakovaných voľbách takto:

  • Opakované voľby do orgánov Mensy Slovensko sa uskutočnia v termíne 10.12. – 18.12.2021
  • Bude sa voliť predseda/predsedníčka Rady Mensy Slovensko, osem členov Rady, traja členovia Kontrolnej skupiny.
  • Voliť sa bude môcť všetkými spôsobmi, aké určujú stanovy: poštou, elektronicky a osobne, ak to dovolí pandemická situácia.
  • Do hlasovania budú zaradené volebné lístky platných členov Mensy, ktorí majú v deň volieb zaplatený členský príspevok za rok 2021.

Termíny jednotlivých foriem:

Poštou alebo doručovacou službou: 10.12. – 15.12.2021

Oprávnený volič môže hlasovať zaslaním volebného lístka poštovou prepravou alebo doručovacou (kuriérskou) službou na adresu: Notársky úrad, JUDr. Tatiana Sweighoferová, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu podľa podacej pečiatky. Volebný lístok musí byť v čistej zalepenej obálke, ktorá je vložená do ďalšej obálky, na ktorej je uvedená spätná adresa voliča. Na obálku pod meno je potrebné napísať slovo „Voľby“ a vlastné členské číslo voliča. Členské číslo je možné uviesť aj z vnútornej strany vonkajšej obálky. Údaj o členskom čísle slúži na spojenie odosielateľa so zoznamom. Osobné doručenie do sídla notárskeho úradu je vylúčené.

Elektronicky: 10.12. – 17.12.2021

Elektronické hlasovanie prebehne tak, že každý oprávnený volič dostane najneskôr jeden deň pred začatím volieb elektronickou formou do e-mailovej schránky, ktorú má Mensa SK evidovanú ako kontaktnú e-mailovú adresu, podrobné inštrukcie na prihlásenie sa do systému. Za správnosť e-mailovej adresy zodpovedá člen v spolupráci s tajomníkom Mensa SK.

Osobne: 18.12.2021 (len ak to pandemická situácia dovolí)

Osobné hlasovanie prebehne na mimoriadnom valnom zhromaždení v Bratislave – táto forma bude umožnená len v prípade priaznivej pandemickej situácie.

Súčasťou vydania časopisu Mensa Slovensko č.5/2021 je aj volebný lístok a profily kandidátov. Volebný lístok si budete môcť stiahnuť po prihlásení na stránke (doplníme).

https://www.mensa.sk/dokument/volebny-poriadok-k-opakovanym-volbam-do-or...

https://www.mensa.sk/volby/predstavenie-kandidatov

 

https://www.mensa.sk/dokument/volebny-listok-2021-2opakovane-volby

 

Voľby budú vyhodnotené na mimoriadnom Valnom zhromaždený Mensy: https://www.mensa.sk/akcie/mimoriadne-valne-zhromazdenie-k-opakovanym-vo...

 

Volebná komisia Mensa Slovensko

Agáta Jurašková, Bohumír Krátky, Joachim Dušan Fraňo, Gabriela Masaryková