Opakované voľby 2021 a voľby 2022

Milí priatelia,

nakoľko sa budú opakovať voľby do orgánov Mensy 2021 a pripravujú sa voľby rozhodcu sporov 2022, bola vymenovaná nová volebná komisia v zložení:

Agáta Jurášková

Gabriela Masaryková

Joachim Dušan Fraňo

Bohumír Krátky

O príprave i priebehu volieb vás budú informovať.