ISLAND

Video z prednášky Vlada Ješka z jeho výletu na Islande