Blogy

Kontrolná skupina

Zaujíma ťa fungovanie a budúcnosť Mensy SR? 

Ako si predstavuješ existenciu a spolunažívanie členov Mensy v prostredí plnom inteligentných ľudí?

Ako sám seba vnímaš v tejto spoločnosti?

Akú pridanú hodnotu do nej prinášaš?

Pýtaš sa, čo členstvo v Mense predstavuje pre mňa?

Alebo si kladieš otázku, čo vieš ty sám urobiť pre to, aby bola Mensa lepšia?

 

Ako vnímaš prínos jednotlivých členov?

Ako sa ti javí práca Rady mensy a ostatných orgánov ako Kontrolná skupina, Ombudsman alebo Volebná komisia?

Slabá premena v šachu

Osem bielych pešiakov obsadzuje v základnom postavení šachovej hry kompletne druhú radu, ich čierne náprotivky zase siedmu radu šachovnice. Pešiak je najslabším kameňom na šachovnici, okrem neho sa tu nachádzajú ešte kráľ a ďalšie figúry (dáma, veža, jazdec, strelec). Pešiak je taký "ničotný", že dokonca ani nie je označovaný za figúru - je to len pešiak, pešec, sedliak, anglicky pawn, nemecky Bauer. Pešiaci tvoria akúsi obrannú stenu pred figúrami, ktoré stoja v základnom postavení na prvej, respektíve ôsmej rade.

Stránky

Subscribe to RSS - blogy