ústava Mensa International

Riešenie sporov medzi členmi vramci organizácie Mensa

Obrázok na tému Spravodlivosť, Socha, Lady spravodlivosti. K dispozícii zadarmo.

Verím, že väčšina členov Mensy zaregistrovala pár mesiacov dozadu referendum o zmene ústavy Mensa International. Medzi zmenami boli aj zmeny stanov Mensy International týkajúce sa riešenia sporov medzi jednotlivými jej členmi. Keďže sú stanovy Mensy International nadradené našim, častokrát deravým stanovám, a aktuálne prebieha spor Sliva vs. Pinka, ponúkam prehľad konkrétnych zmien s komentárom, ako ich ja chápem. Nie som právnik, no pred nadchádzajúcim mimoriadnym zasadnutím „starej“ rady by som na túto novinku rád upriamil pozornosť.

 

Subscribe to RSS - ústava Mensa International