Blog používateľa Marián Zahradník

zobrali by sme ho?

Ak by sa nejaký občan úspešne otestoval (IQ nad 130), požiadal by o členstvo v našej organizácii ale vyjadril by sa nesúhlasne s dodržiavaním našich platných stanov. Prijali by sme ho medzi seba?

Na túto otázku sa dá celkom stručne odpovedať, preto prosím spisovateľov a slovných ekvilibristov aby písali v čitateľnej dĺžke :-)

Marián Zahradník

To sa mi snáď iba zdá

Prečítal som si zoznam kandidátov do Rady a zbadal som tam osobu, ktorá bola do 20.5.2023 predsedníčkou volebnej komisie. Áno, ide o Gabrielu Masarykovú. V decembri vyrobila chaos s termínom volieb, na jar dostala Volebnú komisiu do časového stresu, keďže otáľala s prvým stretnutím doplnenej Volebnej komisie a teraz kandiduje do Rady? Čo robí Volebná komisia? Čo je to za orgán, keď ju napísali na volebný lístok? Podľa našich stanov môže člen Mensy kandidovať vo voľbách alebo byť členom Volebnej komisie – nedá sa oboje.

P.S. podobné postavenie má aj Eduard Oswald

Kontrolná skupina

Zaujíma ťa fungovanie a budúcnosť Mensy SR? 

Ako si predstavuješ existenciu a spolunažívanie členov Mensy v prostredí plnom inteligentných ľudí?

Ako sám seba vnímaš v tejto spoločnosti?

Akú pridanú hodnotu do nej prinášaš?

Pýtaš sa, čo členstvo v Mense predstavuje pre mňa?

Alebo si kladieš otázku, čo vieš ty sám urobiť pre to, aby bola Mensa lepšia?

 

Ako vnímaš prínos jednotlivých členov?

Ako sa ti javí práca Rady mensy a ostatných orgánov ako Kontrolná skupina, Ombudsman alebo Volebná komisia?

Subscribe to RSS - Blog používateľa Marián Zahradník