Interné testovanie pre žiakov školy Košice

jún
08
jún/08 08:00 - jún/08 10:00

ZŠ Laca Novomeského 2,

Košice

 

Len pre žiakov a učiteľov danej školy.

Kedy: 
streda, 8. jún 2022 - od 8:00 do 10:00
Kde: 

ZŠ Laca Novomeského 2,

Košice

 

Všeobecné informácie: 

Detské testy, pre žiakov nad 14 rokov testy pre dospelých pre vstup do Mensy

Dohodnutý poplatok za testovanie  € 7, dospelí 10 Eur
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
 

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.