Kontrolná skupina

KS nemá žiadne právomoci. Bolo by dobré jej nejaké dať?

Zaujíma ťa fungovanie a budúcnosť Mensy SR? 

Ako si predstavuješ existenciu a spolunažívanie členov Mensy v prostredí plnom inteligentných ľudí?

Ako sám seba vnímaš v tejto spoločnosti?

Akú pridanú hodnotu do nej prinášaš?

Pýtaš sa, čo členstvo v Mense predstavuje pre mňa?

Alebo si kladieš otázku, čo vieš ty sám urobiť pre to, aby bola Mensa lepšia?

 

Ako vnímaš prínos jednotlivých členov?

Ako sa ti javí práca Rady mensy a ostatných orgánov ako Kontrolná skupina, Ombudsman alebo Volebná komisia?

Vieš napríklad aké právomoci má Kontrolná skupina?

Všimol si si, aké zaujala Kontrolná skupina stanovisko k rozhodnutiu Volebnej komisie k voľbám do Rady Mensy SR v roku 2023? Link: https://www.mensa.sk/dokument/stanovisko-kontrolnej-skupiny-ms-k-postupu...

Uvedomil si si, ako bolo toto stanovisko Kontrolnej skupiny odignorované? Link: https://www.mensa.sk/dokument/uznesenie-rady-mensy-z-mimoriadneho-zasadn...

Je ignorácia v spoločnosti združujúcej ľudí s IQ nad 130 štandardom?

Ako by si sa ty cítil, keby bolo niekým TVOJE stanovisko odignorované?

 

Aký má potom význam existencia Kontrolnej skupiny, keď sa jej slovo hádže do koša?

Mohli by sme dať Kontrolnej skupine väčšiu právomoc?

Aké by mala mať nástroje aby mohla skutočne kontrolovať – pracovať?

Aké sú účinné nástroje aby Kontrolná skupina zabezpečila dodržiavanie plnenia stanov Mensy SR?

Ako by sme dosiahli, aby mohla skutočne dohliadať napríklad aj na efektívne využívanie financií Mensy SR?

 

Čo si myslíš, aké by mala mať Kontrolná skupina právomoci?

Bolo by riešením, aby mala Kontrolná skupina právo veta pri pochybeniach Rady Mensa SR?

Ak áno, tak za akých podmienok?

Napríklad, že by ho Rada Mensy vedela opätovne prerokovať a prelomiť ho 2/3 väčšínou?

Alebo poznáš lepšie riešenie?

Vieš nám ho odprezentovať tu na blogu Mensy SR?

 

Milan Pavlík

Marián Zahradník