Mimoriadne valné zhromaždenie Mensa Slovensko

mar
04
mar/04 18:00 - mar/04 19:00

Klubovňa MS
Vazovova 3
Bratislava

Vážené členky, vážení členovia Mensa Slovensko,
dovoľte mi pozvať vás na Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 4. 3. 2024 o 18:00 v priestoroch klubovne na Vazovovej 3 v Bratislave a zároveň online na platfrome ZOOM (link na pripojenie bude zverejnený).

Počas mimoriadneho valného zhromaždenia potrebujeme, aby členovia našej organizácie hlasovaním rozhodli o Pravidlách hlasovania pre voľby rozhodcu sporov na základe našich Stanov. Aktualizované pravidlá po doplnení členských pripomienok z ostatného Valného zhromaždenia nájdete tu: https://www.mensa.sk/dokument/pravidla-hlasovania-pre-volby-rozhodcu-sporov-2024.

6.1.Členská základňa (ČZ), ktorá je  tvorená všetkými členmi MS:

a. volí radu, kontrolnú skupinu a rozhodcu sporov nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov na hlasovaní,
b. schvaľuje stanovy, pravidlá hospodárenia, ich zmeny a doplnky dvojtretinovou väčšinou členov zúčastnených na hlasovaní,
c. rozhoduje o zániku MS dvojtretinovou väčšinou zúčastnených členov na hlasovaní.
d. Pravidlá hlasovania schváli Valné zhromaždenie. Toto hlasovanie sa môže uskutočniť aj vhodnou elektronickou alebo korešpondenčnou formou.

Mimoriadne valné zhromaždenie bude mať nasledovné body:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
3. Hlasovanie o Pravidlách hlasovania vo voľbách rozhodcu sporov pre voľby v roku 2024.
4. Uzavretie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Posledné pripomienky prosím posielajte do 24.1.2024 na adresu [email protected] následne bude tu publikovaná definitívna verzia, o ktorej bude hlasované na Mimoriadnom VZ 4.3.2024

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Prihlásení ľudia

Kontakt na autora akcie

Darina Peterková

Predsedníčka Mensa Slovensko