Gabriela Masaryková

Obrázok používateľa Gabriela Masaryková

Kontakt:

[email protected], https://www.facebook.com/gabika.masarykova.5/ +421905344600

O mne

Ha’e ho’a araigui hetave jey - "The Making of A Genius

Vzdelanie:

Už na základnej škole som mala rada matematiku, geometriu, fyziku, chémiu (pohyb a šport samozrejme tiež ;)), takže štúdium na  Stavebnej fakulte STU nebolo prekvapením.

Zamestnanie:

Vzdelanie som si po ukončení VŠ a pár rokov praxe ďalej rozšírila na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline a stala sa znalkyňou, k čomu ma asi doviedla precíznosť, pragmatizmus a zmysel pre spravodlivosť.

_______________________________________________________________________________________________

A práve tá precíznosť ma skontaktovala s Mensou (vďaka jej "fungovaniu" na súkromnej adrese vstup o rok neskôr :D).

Zo začiatku som bola pasívna členka, ale keďže nechcem aby Mensa stagnovala, alebo snáď "cúvala" (ako už zažila v minulosti) rozhodla som sa byť po rokoch pasívneho členstva aktívna.

 

Aktivity v Mense:

Bola som členkou vo volebných komisiách v neštandardnom období, z toho 1,5 roka predsedníčka. Zúčastňujeme sa aktívne na radách a Valných zhromaždeniach Mensy Slovensko, pomáham pri organizovaní celoštátnych stretnutí, klubovní v Bratislave, ak čas dovolí  aj na iných aktivitách pre členskú základňu aj pre verejnosť. Som asistetkou tajomníčky Mensa Slovensko.

So zvyšovaním aktivity a záujmu o fungovanie Mensy som spoznala skutočnosti nie len o vedení databáz na úrovní nehodnej pre takúto organizáciu a 21.stor. Preto som oslovila jedného člena (IT z praxou) a požiadala pomôcť s týmto Mense. A tak sa rozbehla spolu s predsedníčkou Hanou Dojčanovou, tajomníčkou Irenou Chrapanovou,  spomínaným členom Petrom Culkom, adminom webu Marekom Michlíkom  príprava "prestavby" informačného systému/webu vrátane praktickejšej a bezpečnejšej databázy testovaných a všetkých členov. Bola som veľmi negatívne prekvapená ako to tu „funguje“ napriek tzv. aplikácii digitalizácie výsledkov testov IQ  (v r. 2019), ktorá bola len čiastkový posun v mravenčej práci.  

Od nového systému očakávam, že to nebude len evidenčná databáza, ale aj moderná možnosť toho čo už síce exituje ale „pýta“ update (aby to bolo menej prácne, efektívnejšie a ekonomickejšie, umožnilo modernejšie vzájomné kontaktovanie, komunikácie naprieč členskou základňou, napr. vyhľadávania sa podľa spoločných záujmov, vzdelania, profesie, lokality, uvažovanej aktivity). Priniesť by mal aj jednoduchšiu orientáciu v informáciám ako napr. o možnosti zapájať sa do aktivít (stretnutia, poznávacie výlety, športové akcie, exkurzie, tvorenie miestnych skupiny, SIGov, zábavných šifrovacích hier a kvízov,..). Systém by mal pomôcť v sebarealizácii a napríklad i vo vzdelávaní v rámci Mensy, ale aj von = verejnosť. Mensa združuje ľudí mnohých profesií, názorov, ambícií, charakterov, ktorí sa vedia vzájomne obohacovať a súčasne socializovať a aj zabaviť, čo už roky prebieha napr. formou klubovne v Bratislave, turistických vychádzok, exkurzií, celoštátnych jarných a jesenných stretnutí aj s medzinárodnou účasťou, ktoré konaním vždy na inom mieste umožňujú spoznávanie aj Slovenska nie len pre celú členskú základňu ale aj pre rodinných príslušníkov (veď mnohé aktivity sú aj pre širokú verejnosť- čo je ďalší z podstatných princípov Mensy). Vynovený systém by mal v tomto pomôcť aj v lokalitách Slovenska, kde je zatiaľ menej aktivity. 

Koníčky:

..... záujmy, ....

tých je celý môj život stále veľa (turistika, bežkovanie, lyžovanie, paragliding, cyklistika, tanec, cestovanie, poznávanie, divadlo, kino, ...), mám rada bohatý život a darí sa to aj keď postupom času zvoľňujem a triedim ;).

Vďaka tej bohatosti aktivít som v živote poznala veľa ľudí. Vstupom do Mensy ešte niečo nové pribudlo do môjho už vtedy veľmi bohatého života.

 

Životné postoje:

Pre optimistov nie je život problémom, ale vždy znova riešením.“ (Marcel Pagnol)

 

Vraj Einstein vyslovil: Stále sú ľudia, ktorí nájdu problém na každé riešenie. 

Keby sa múdri nemýlili, museli by hlupáci zúfať. (Goethe)

Ak prestáva pohyb, nastáva problém. (jeden ...;) )

 

Tím spolupracujúci, ktorý posunie spoločnosť vpred.

Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte STU som absolvovala prax  a ďalšie štúdium na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline. Stala som znalkyňou, k čomu ma doviedla precíznosť, pragmatizmus, zmysel pre spravodlivosť. A precíznosť ma priviedla aj do Mensy. Bolo by zaujímavé chváliť sa čo som urobila pred 20 či 30 rokmi, ale členkou Mensy Slovensko som sa stala v roku 2013. Zo začiatku som bola pasívna, posledné roky stále viac aktívna.

Ciele:
Samozrejmosťou v pozícii člena rady je pomoc pri zvyšovaní počtu členov a aktivít Mensa Slovensko (MS) v členskej základni, ale aj smerom k verejnosti. Členská základňa a jej aktivity sú Mensa, čo sa  v poslednej dobe dostalo do úzadia. Určitú analýzu tohto stavu už riešim, čo ma priviedlo k aktívnej činnosti zameranej na rozsiahlu obnovu informačného systému (v spolupráci s Hanou Dojčanovou, Petrom Culkom, Irenou Chrapanovou a ďalšími), ktorej výsledkom bude viac efektívna a bezpečná funkčnosť MS, moderný prístup k informáciám a svižnejšia vzájomná komunikácia členov/funkcionárov.
Štúdiom histórie MS (Since 1993) som sa zoznámila s jej kostrbatými začiatkami (nadšenie a málo skúseností určite hrali rolu). Zarazilo ma, že napriek skúsenostiam sa MS po prepade do statusu provizórna v rokoch 2003-2012 nevedela dostať späť do národnej. Preto považujem za poslanie člena rady prispievať k hladkému chodu podstatných vecí a aktívnej činnosti k nárastu členstva.
Budem dbať na to, aby si MS udržala status národná a bola trvalo súčasťou svetového unikátneho spoločenstva. Verím, že sa to podarí kombináciou nových so skúsenými členmi rady, ktorí majú podiel na niekoľkoročnom náraste členskej základne systematickým a pravidelným organizovaním testovaní a akcií.
Mensa je tím, ktorý spája IQ+ a nemal by ľudí rozdeľovať. Tím má pracovať a hľadá cesty, učiť sa z chýb a nezneužívať ich na hašterenie.

Úryvok z autobiografie ;):
Padla som z oblakov viackrát – The Making of A Genius.