Gabriela Masaryková

Obrázok používateľa Gabriela Masaryková

Kontakt:

[email protected], https://www.facebook.com/gabika.masarykova.5/ +421905344600

O mne

Ha’e ho’a araigui hetave jey - "The Making of A Genius

Vzdelanie:

Už na základnej škole som mala rada matematiku, geometriu, fyziku, chémiu (pohyb a šport samozrejme tiež ;)), takže štúdium na  Stavebnej fakulte STU nebolo prekvapením.

Zamestnanie:

Vzdelanie som si po ukončení VŠ a pár rokov praxe ďalej rozšírila na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline a stala sa znalkyňou, k čomu ma asi doviedla precíznosť, pragmatizmus a zmysel pre spravodlivosť.

_______________________________________________________________________________________________

A práve tá precíznosť ma skontaktovala s Mensou (vďaka jej "fungovaniu" na súkromnej adrese vstup o rok neskôr :D).

Zo začiatku som bola pasívna členka, ale keďže nechcem aby Mensa stagnovala, alebo snáď "cúvala" (ako už zažila v minulosti) rozhodla som sa byť po rokoch pasívneho členstva aktívna.

 

Aktivity v Mense:

Bola som členkou vo volebných komisiách v neštandardnom období, z toho 1,5 roka predsedníčka. Zúčastňujeme sa aktívne na radách a Valných zhromaždeniach Mensy Slovensko, pomáham pri organizovaní celoštátnych stretnutí, klubovní v Bratislave, ak čas dovolí  aj na iných aktivitách pre členskú základňu aj pre verejnosť. Som asistetkou tajomníčky Mensa Slovensko.

So zvyšovaním aktivity a záujmu o fungovanie Mensy som spoznala skutočnosti nie len o vedení databáz na úrovní nehodnej pre takúto organizáciu a 21.stor. Preto som oslovila jedného člena (IT s praxou) a požiadala pomôcť s týmto Mense. A tak sa rozbehla spolu s predsedníčkou Hanou Dojčanovou, tajomníčkou Irenou Chrapanovou,  spomínaným členom Petrom Culkom, adminom webu Marekom Michlík Om príprava "prestavby" informačného systému/webu vrátane praktickejšej a bezpečnejšej databázy testovaných a všetkých členov (aktuálnych aj bývalých). Bola som veľmi negatívne prekvapená ako to tu „funguje“ napriek tzv. aplikácii digitalizácie výsledkov testov IQ  (v r. 2019), ktorá bola len čiastkový posun v mravenčej práci.  

Od nového systému očakávam, že to nebude len evidenčná databáza, ale aj moderná možnosť toho čo už síce exituje ale „pýta“ update (aby to bolo menej prácne, efektívnejšie a ekonomickejšie, umožnilo modernejšie vzájomné kontaktovanie, komunikácie naprieč členskou základňou, napr. vyhľadávania sa podľa spoločných záujmov, vzdelania, profesie, lokality, uvažovanej aktivity). Priniesť by mal aj jednoduchšiu orientáciu v informáciám ako napr. o možnosti zapájať sa do aktivít (stretnutia, poznávacie výlety, športové akcie, exkurzie, tvorenie miestnych skupiny, SIGov, zábavných šifrovacích hier a kvízov,..). Systém by mal pomôcť v sebarealizácii a napríklad i vo vzdelávaní v rámci Mensy, ale aj von = verejnosť. Mensa združuje ľudí mnohých profesií, názorov, ambícií, charakterov, ktorí sa vedia vzájomne obohacovať a súčasne socializovať a aj zabaviť, čo už roky prebieha napr. formou klubovne v Bratislave, turistických vychádzok, exkurzií, celoštátnych jarných a jesenných stretnutí aj s medzinárodnou účasťou, ktoré konaním vždy na inom mieste umožňujú spoznávanie aj Slovenska nie len pre celú členskú základňu ale aj pre rodinných príslušníkov a priateľov Mensy (veď mnohé aktivity sú aj pre širokú verejnosť- čo je ďalší z podstatných princípov Mensy). Vynovený systém by mal v tomto pomôcť aj v lokalitách Slovenska, kde je zatiaľ menej aktivity. 

Koníčky:

..... záujmy, ....

tých je celý môj život stále veľa (turistika, bežkovanie, lyžovanie, paragliding, cyklistika, tanec, cestovanie, poznávanie, divadlo, kino, ...), mám rada bohatý život a darí sa to aj keď postupom času zvoľňujem a triedim ;).

Vďaka tej bohatosti aktivít som v živote poznala veľa ľudí. Vstupom do Mensy ešte niečo nové pribudlo do môjho už vtedy veľmi bohatého života.

 

Životné postoje:

Pre optimistov nie je život problémom, ale vždy znova riešením.“ (Marcel Pagnol)

 

Vraj Einstein vyslovil: Stále sú ľudia, ktorí nájdu problém na každé riešenie. 

Keby sa múdri nemýlili, museli by hlupáci zúfať. (Goethe)

Ak prestáva pohyb, nastáva problém. (jeden ...;) )

 

Tím spolupracujúci, ktorý posunie spoločnosť vpred.

Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte STU som absolvovala prax  a ďalšie štúdium na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline. Stala som znalkyňou, k čomu ma doviedla precíznosť, pragmatizmus, zmysel pre spravodlivosť. A precíznosť ma priviedla aj do Mensy. Bolo by zaujímavé chváliť sa čo som urobila pred 20 či 30 rokmi, ale členkou Mensy Slovensko som sa stala v roku 2013. Zo začiatku som bola pasívna, posledné roky stále viac aktívna.

Ciele:
Samozrejmosťou v pozícii člena rady je pomoc pri zvyšovaní počtu členov a aktivít Mensa Slovensko (MS) v členskej základni, ale aj smerom k verejnosti. Členská základňa a jej aktivity sú Mensa, čo sa  v poslednej dobe dostalo do úzadia. Určitú analýzu tohto stavu už riešim, čo ma priviedlo k aktívnej činnosti zameranej na rozsiahlu obnovu informačného systému (v spolupráci s Hanou Dojčanovou, Petrom Culkom, Irenou Chrapanovou a ďalšími), ktorej výsledkom bude viac efektívna a bezpečná funkčnosť MS, moderný prístup k informáciám a svižnejšia vzájomná komunikácia členov/funkcionárov.
Štúdiom histórie MS (Since 1993) som sa zoznámila s jej kostrbatými začiatkami (nadšenie a málo skúseností určite hrali rolu). Zarazilo ma, že napriek skúsenostiam sa MS po prepade do statusu provizórna v rokoch 2003-2012 nevedela dostať späť do národnej. Preto považujem za poslanie člena rady prispievať k hladkému chodu podstatných vecí a aktívnej činnosti k nárastu členstva.
Budem dbať na to, aby si MS udržala status národná a bola trvalo súčasťou svetového unikátneho spoločenstva. Verím, že sa to podarí kombináciou nových so skúsenými členmi rady, ktorí majú podiel na niekoľkoročnom náraste členskej základne systematickým a pravidelným organizovaním testovaní a akcií.
Mensa je tím, ktorý spája IQ+ a nemal by ľudí rozdeľovať. Tím má pracovať a hľadá cesty, učiť sa z chýb a nezneužívať ich na hašterenie.

Úryvok z autobiografie ;):
Padla som z oblakov viackrát – The Making of A Genius.