Testovanie IQ pre verejnosť v Trnave

dec
13
dec/13 15:00 - dec/13 16:30

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 1T

Trnava

Kedy: 
streda, 13. december 2023 - od 15:00 do 16:30
Kde: 

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 1T

Trnava

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.

Aj pre študentov, ktorí to potrebujú na prijímačky na VŠ.

Ak sa už nedá registrovať, kapacita obsadená, pozrite si iný termín.

Zapíšte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste od 14.30. Začiatok testovania o 15.00 . Dostavte sa medzi 14.30 - 15.00. Čas konca je orientačný, podľa toho koľko tried sa naplní.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.