Testovanie IQ pre verejnosť v Banskej Bystrici

máj
17
máj/17 15:30 - máj/17 17:00

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 1

Banská Bystrica

Kedy: 
streda, 17. máj 2023 - od 15:30 do 17:00
Kde: 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 1

Banská Bystrica

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.

Zapíšte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste od 15.00. Začiatok testovania o 15.30. Dostavte sa medzi 15.00 - 15.30. Čas konca je orientačný.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.