Photocup 2016

Slovenské kolo sa uzatvára 20.8.2016. Súťažné príspevky posielajte na slovenskú komisiu súťaže, ktorú vedie Peter Grejták - grejty@gmail.com.