Slabá premena v šachu

V šachovej hre má pešiak zvláštnu moc. Jeho trpezlivý pochod sa končí premenením na hocijakú figúru. Najčastejšie to býva z vôle hráča dáma, občas veža a ako "slabá" sa označuje cielená premena na jazdca alebo strelca.

Osem bielych pešiakov obsadzuje v základnom postavení šachovej hry kompletne druhú radu, ich čierne náprotivky zase siedmu radu šachovnice. Pešiak je najslabším kameňom na šachovnici, okrem neho sa tu nachádzajú ešte kráľ a ďalšie figúry (dáma, veža, jazdec, strelec). Pešiak je taký "ničotný", že dokonca ani nie je označovaný za figúru - je to len pešiak, pešec, sedliak, anglicky pawn, nemecky Bauer. Pešiaci tvoria akúsi obrannú stenu pred figúrami, ktoré stoja v základnom postavení na prvej, respektíve ôsmej rade.

Šachová partia sa začne a pešiaci sa dostávajú k slovu. Postupujú o jedno políčko dopredu, zo základného postavenia majú možnosť postúpiť aj o dva, ale to len na rozohriatie, každý ďalší postup je možný ďalej už len o jedno zmienené políčko dopredu. Späť cesty niet, preto musí šachista dobre zvážiť, kedy a ktorým pešiakom vykročí. Platí totiž pravidlo, že pešiaci sú najsilnejší v základnom postavení - ako veľký čínsky múr, ktorý chráni figúry. Pri braní súperovho kameňa to nemá náš pešiačik také jednoduché - berie len šikmo dopredu, teda o jedno políčko šikmo doprava alebo doľava. Žiadny iný kameň na šachovnici nevykazuje takúto rôznorodosť chodu a brania. Ak sa biely pešiak dostane na piatu radu, resp. čierny pešiak na štvrtú radu a súperov pešiak zo susedného stĺpca by sa chcel vyhnúť nášmu vojačikovi tým, že zo základného postavenia vyštartuje o dve políčka dopredu, môže ho taký pešiak vziať "en passant", teda ako keby sa dostal súperov pešiak len o jedno políčko na šiestu, resp. siedmu radu. Ale len v priamo nasledujúcom ťahu, inak táto možnosť neskôr zaniká. Zložité ? Tak pre úplnosť to stále nie je všetko. Keď sa náš trpezlivý pešec počas šachovej partie prepracuje na 5 alebo 6 posunutí až na základnú radu súpera, má právo a povinnosť zmeniť sa na akúkoľvek figúru zo zásobníka dáma-veža-jazdec-strelec. Z materiálneho hľadiska je to povýšenie na hodnotu 9x, resp. 5x, resp. 3,5x, resp. 3,5x násobok sily jedného pešiaka, a to každému šachistovi za prejavené úsilie teda stojí. 

Drvivá väčšina premien pešiakov sa deje v šachových partiách po celom svete silnou premenou na dámu, v ojedinelých prípadoch na vežu - to keby postavením dámy vznikol pat, teda keby sa súperov kráľ neocitol v priamom šachu a súper na ťahu by práve už nemohol previesť žiadny regulárny ťah. A pat je remíza, čo náš šachista nechce, postaví preto vežu a veža spolu s kráľom môže docieliť proti súperovmu kráľovi poľahky mat. Príklad takej situácie je na nasledujúcom diagrame:

premena na vežupremena na vežu (vvalasek)

Biely na ťahu urobí najlepšie, keď potiahne f7-f8V, teda pešiakom dopredu za premeny na vežu. Čierny má potom jediný možný ťah Kh7-g7 a ďalej docieli biely do pár ťahov vytúžený mat a inkasuje celý bod za partiu. Keby sa biely na ťahu unáhlil a potiahol by f7-f8D, tak je okamžitá remíza a biely s čiernym by si rozdelili za partiu po pol bode a každý z nich by doma dostal na obed tak nanajvýš polievku :-) Premena na vežu však stále nepatrí medzi slabé premeny.

Slabou premenou sa v šachovej hre rozumie taká premena pešiaka na základnej rade súpera, kedy sa stavia miesto neho takzvaná slabá figúra, a tou môže byť jazdec alebo strelec. 

Prečo sa rozhodne šachista v koncovke postaviť jazdca ? Nuž preto, aby priamo ním matoval, alebo s tempom šachoval, alebo aby so šachom zároveň napádal inú silnú súperovi figúru, ktorú v ďalšom ťahu jazdec doberie. Takému manévru sa hovorí v šachovom slangu aj "vidlička" - stavanie jazdca s cieľom vidličky na kráľa a dámu je vždy efektívne a zároveň veľmi efektné. 

V nasledujúcich diagramoch si názorne predvedieme niekoľko pozícií, kedy je žiadúce uskutočniť nami spomínanú SLABÚ PREMENU NA JAZDCA z vyššie uvedených dôvodov.

premena na jazdca - mat 1. ťahompremena na jazdca - mat 1. ťahom (vvalasek)

Biely na pozícii z diagramu je v evidentnej materiálnej nevýhode a dokonca mu hrozí okamžitý mat Df6-e5. Má k dobru len jedno dôležité tempo a je jasné, že ťah Vc8+ nie je riešením tejto jednoťažky, pretože čierny kráľ má po ňom spoľahlivý ústup na pole b6 a biely nemá žiadny ďalší plán. Jediným správnym ťahom je tu teda a7-a8J++ a čierny sa ku slovu už nedostane, lebo práve dostal mat. (Pozíciu som vymyslel v priebehu 2 minút - nemám overené, či je to originál, ale hodnota takej jednoťažky pre kompozičný šach sa blíži nule, takže ju určite ešte nikto nepublikoval ako puzzle).

Ďalšiu zapeklitú koncovku približuje tento diagram:

premena na jazdcapremena na jazdca (známy problém)

Biely na ťahu má kopu problémov. Hrozí mu škaredá vidlička dámou De7-e4+ a po jedinom možnom ústupe Kh1-g1 by nasledoval mat De4-e1++. Vtip je v tom, že biely na ťahu s tempom zahrá 1. Vc2-c8+!! Vh8xc8 2. Db6-a7+!! Kb8xa7 3. b7xc8J+! a vo štvrtom ťahu doberie po ústupe čierneho kráľa novopostavený biely jazdec čiernu dámu na poli e7 a s pomocou svojho kráľa a svojich troch pešiakov biely partiu s prehľadom vyhrá. Na doplnenie pozície po druhom ťahu bieleho: keby sa čierny kráľ náhodou po 2. Db6-a7+!! rozhodol ustúpiť Kb8-c7, nasledovalo by 3. bxc8D+ Kc7xc8 4. Da7xe7 a biely vyhrá s dámou ešte rýchlejšie ako v predošlom variante.

SLABÚ PREMENU NA STRELCA sa šachista rozhodne realizovať naozaj len veľmi málokedy, pretože jeho chod plne nahrádza silnejšia dáma, ale niekedy je to nutné z hľadiska zamedzenia patu, to keby vznikol pat aj po postavení veže.

Prvá schéma je mojim originálom z roku 2005, ktorý som vytvoril spolu s bývalým kolegom z práce MUDr. Vladimírom Pribylincom:

premena na strelcapremena na strelca (vvalasek - vpribylinec)

Biely na ťahu vyhrá. Postup je nasledovný: 1. a6-a7!! Ka5-b6! 2. a7-a8S!!, pretože po stavaní dámy alebo veže dosahuje biely len remízový pat, po stavaní jazdca so šachom nie je možné docieliť s dvoma bielymi jazdcami výhru a po akomkoľvek odskoku bieleho jazdca doberie čierny kráľ pešiaka na a7, čo skončí pre bieleho v najlepšom prípade opäť len remízou. Naopak, po stavaní strelca doberie biely poľahky zvyšných čiernych pešiakov a koncovka kráľ+strelec+jazdec proti kráľovi je síce obtiažna, ale v šachovom svete existuje metóda, ako docieli strana s materiálnou prevahou týchto dvoch slabých figúr mat v rohu farby strelca alebo tesne vedľa neho.

Ďalšia úloha na slabú premenu strelca je z roku 1935:

premena na strelca s kombinácioupremena na strelca s kombináciou (puzzle z roku 1935)

Táto šachová úloha je naozaj ťažká. Biely zahrá správne nasledovným postupom: 1. Vc6-c8+!! Kb8xc8 2. b6-b7+ Kc8-b8 3. d4-d5! Kb8-c7 (jediný možný ťah čierneho, tzv. "zugzwang") 4. bxa8S!! Kc7-b8 5. Sa8-b7 Kb8-c7 (opäť zugzwang) 6. Ka6xa7 a biely vyhrá tak, že postupne doberie dvoch zvyšných čiernych pešiakov, za pomoci kráľa a strelca pomôže svojmu d-pešiakovi doputovať na ôsmu radu za premeny na dámu a potom so strelcom, dámou a kráľom poľahky zmatuje osamoteného čierneho kráľa. Fascinujúce !