Valné zhromaždenie MS a voľba ombudsmana

máj
26
máj/26 14:00 - máj/26 17:00

Klubovňa Mensy

Staré lýceum

Konventná 15

Bratislava

Valné zhromaždenie Mensy Slovensko, na ktorom sa vyhodnotí uplynulý rok v našej organizácii, prednesú sa návrhy na ďalšiu prácu a uzavrie sa voľba ombudsmana na nasledujúce 2 roky.

Účasť čo najväčšieho počtu mensanov je žiadúca:-)

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.

Prihlásení ľudia