Valné zhromaždenie MS a voľba ombudsmana

máj
26
máj/26 14:00 - máj/26 17:00

Konventná 11

Bratislava

Valné zhromaždenie Mensy Slovensko, na ktorom sa vyhodnotí uplynulý rok v našej organizácii, prednesú sa návrhy na ďalšiu prácu a uzavrie sa voľba ombudsmana na nasledujúce 2 roky.
Informácie bude priebežne oznamovať volebná komisia.
 
VZ bude v náhradných priestoroch na Konventnej 11.
 
Účasť čo najväčšieho počtu mensanov je žiadúca:-)
Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.