Ľubica Lacinová

Obrázok používateľa Ľubica Lacinová

Prezývka:

LubaL

Kontakt:

lubica.lacinova@savba.sk

Vzdelanie:

Matematicko-fyzikálna fakulta UK Inštitút výtvarnej fotografie

Zamestnanie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Koníčky:

fotografia knihy mestá