Rada Mensy Slovensko

apr
27
apr/27 18:30 - apr/27 20:00

Klubovňa Mensy

Konventná 11, prízemie vľavo

Bratislava - Staré Mesto

Naživo aj online

Pravidelné zasadnutie Rady Mensy Slovensko. Účasť všetkých členov vítaná.

Program:

1.) Príprava výročného Valného zhromaždenia Mensy Slovensko

2) Príprava volieb do orgánov Mensy Slovensko

3)Potvrdenie hlasovaní per rollam

4) Nezrovnalosti medzi počtom živých mailových adries proti databáze súčasných členov (databázy Google Groups a  Websupport). Tajomníčka vykonáva kontrolu oboch databáz oproti súčasným členom Mensy Slovensko.

Prebrať návrh hlasovania za nasledovný postup: nečlenom s aktívnymi mensa adresami sa pošle upozornenie o tom, že si do určitého času musia obnoviť členstvo, inak bude ich adresa zablokovaná.

V diskusii sa okrem iného preberie znenie návrhu o hlasovaní a takisto sa aj určí dátum, do ktorého si tí, ktorých sa to týka, musia obnoviť členstvo.

5) Určenie termínu pre blokáciu mensa adries členov, ktorí si neobnovili členstvo na rok 2023 (a pre ďalšie roky do budúcnosti).

6.)Špecifikácia podmienok a možností čerpania príspevkov miestnych skupín.

7.Rôzne

 

Link na online: https://us06web.zoom.us/j/84650701928?pwd=RTRTV25ZejNsTGVYd1V5ZUswa3Bndz09

 

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.