Riadenie letovej prevádzky

Video z prednášky pplk.v.v. Karola Heina

<