Náboženstvo a dialóg - má to zmysel?

Video z besedy 22.3.2018