On-linová klubovňa Zoomovňa : Komunita, príbeh minulosti, či budúcnosti?

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=ezAqJRf2bII&fbclid=IwAR2SMBy2Nb-jG1tB7ud...

Základom spoločnosti boli vždy komunity jednotlivcov. Aké príbehy a zákonitosti ovplyvňujú náš pohľad na svet a komunity ľudí v ktorých žijeme? Naozaj vytvárame necitlivý svet zbožšťujúci materialistický racionalizmus?

Naša spoločnosť stojí pred obrovskou úlohou prepojiť zomierajúce miestne spoločensko-hospodárske vzťahy s informačnými riešeniami, a nie čakať, kým pretrvávajúce väzby odvrhnuté vyčerpaním alebo niekoho prisvojovaním zhynú.  Rovnako je dôležité zachovať a zveľaďovať aj hodnoty prírodných a kultúrno-spoločenských väzieb a kapitálu.

Scott Peck a niektorí ďalší pozorovatelia si všimli, že za určitých predpokladov sa dá tento proces urýchliť a do istej miery riadiť, alebo skôr napomáhať mu. Potenciálna opakovateľnosť procesu hlbokého prepojenia mu dávala zmysel aj čo do budúcnosti "civilizovaného" spôsobu života. Dr. Peck vypozoroval a zostavil súbor zákonitostí, ktoré určujú - "rozhodujú" o tom, či sa k hlbokému prežívaniu približujeme alebo sa od neho vzďaľujeme.

Spisovateľ a konzultant Robo Jankovich pripravuje na týchto základoch workshopy na budovanie komunity. O tom, ako tieto princípy fungujú nám porozpráva vo svojej prednáške.

Robo Jankovich je autorom knihy Prebúdzanie draka o zanikaní a znovu tvorení komunít https://www.darceky.sk/viera-duchovno-spolocnost/prebudzanie-draka/,

Prednáša o supportívnej kultúre a regenerácii vzťahov. Prevádzkuje stránku https://planeta.earth/.

Pripravili: Viera Veronika Čmelková, Tomáš Šikula, Hana Dojčanová

Záznam. Pavel Bohuš