Klubovňa - Objav pohrebného komplexu Wahibre-meri-Neita v Abúsíre

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=dkaV1ECQ5dY&t=4977s

Tretia zo série prednášok o egyptológii.

Egyptológia je v palete humanitných a spoločenských vied relatívne mladou disciplínou, v tomto roku oslávi dve storočia svojej dobrodružnej existencie. Historici sa zhodujú dokonca na presnom dátume, kedy vznikla, bolo to 27. septembra 1822, keď Jean-François Champollion v Paríži francúzskej akadémii odprednášal svoj návrh rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov. Neujal sa hneď a všade, jeho správnosť muselo potvrdiť niekoľko ďalších bádateľov a zdokonaliť ďalšie generácie egyptológov. Medzi ne sa radia aj egyptológovia slovenskí a slovenského pôvodu.

Pri tejto príležitosti nám naša členka Renáta Rábeková sprostredkovala sériu prednášok popredných slovenských a českých egyptológov.

Nález balzamovacieho depozitu v Abúsíre, ktorý patril k šachtovej hrobke zatiaľ neznámeho sajského hodnostára Wahibremeryneita (26. dynastia), patrí k najväčším depozitom aký bol kedy v Egypte objavený a k tomu ešte neporušený! Obsahuje viac než 370 transportných amfor a v nich množstvo rôznorodého materiálu potrebného na balzamovanie. Nemôžeme pochybovať, že jeho múmia musela byť perfektne nabalzamovaná a pripravená na večný život. Určite lepšie než kráľovská múmia slávneho panovníka 18. dynastie – Tutanchamona.

Prednášajúca : Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, Ph.D. vyštudovala egyptológiu a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. Od roku 1993 sa zúčastňuje archeologických výskumov na rôznych lokalitách starovekého Dolného Egypta. Špecializuje sa na archeológiu a históriu Neskorej doby (1.tisícročie pr.n.l.), grécko-rímske osídlenie Egypta a kontakty Egypta s kultúrami východného Stredomoria. V súčasnosti pôsobí ako docentka egyptológie v Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe, je tiež členkou Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos.

 

Pripravili: Renáta Rábeková a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš