4. priemyselná revolúcia

Video z prednášky prof. Ing. Petra Staněka, CSc. na tému: Sme na prahu 4. priemyselnej revolúcie?