Testovanie IQ pre verejnosť vo Zvolene

okt
17
okt/17 16:30 - okt/17 18:00

Pink Harmony Academy
J. Jesenského 42

Zvolen

http://www.pinkharmony.sk/kontakt/

 

Kedy: 
streda, 17. október 2018 - od 16:30 do 18:00
Kde: 

Pink Harmony Academy
J. Jesenského 42

Zvolen

http://www.pinkharmony.sk/kontakt/

 

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Registrácia od 16.00 do 16.30. Začiatok testovania 16.30.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.