Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave

feb
15
feb/15 17:00 - feb/15 18:36

Evanjelické lýceum / Evanjelická základná škola

Palisády 57

Bratislava - Staré Mesto

Predregistrácia je pre naplnenie kapacity uzavretá. Záujemcovia, ktorí potrebujú testovanie neodkladne, môžu prísť aj bez predregistrácie.

Kedy: 
piatok, 15. február 2019 - od 17:00 do 18:36
Kde: 

Evanjelické lýceum / Evanjelická základná škola

Palisády 57

Bratislava - Staré Mesto

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára pri naplnení kapacity.

Registrácia 16.30.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.