Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave

jan
11
jan/11 17:00 - jan/11 19:00

Evanjelické lýceum

Palisády 57

Bratislava - Staré Mesto

Predregistrácia je z dôvodu obsadenia kapacity uzavretá. Tí , čo sa potrebujú otestovať nevyhnutne v tomto termíne môžu prísť aj bez predregistrácie.

Kedy: 
piatok, 11. január 2019 - od 17:00 do 19:00
Kde: 

Evanjelické lýceum

Palisády 57

Bratislava - Staré Mesto

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára keď sa naplní kapacita prihlasovania.

Registrácia na mieste je pol hodinu pred testovanim.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.