Význam hry a fyzickej aktivity pre rozvoj dieťaťa

Ako pripraviť deti pre život a výzvy zajtrajška? Ako ich naučiť  užitočné veci a pomôcť im dosiahnuť svoj plný biologický potenciál? Ako koordinovať vrodenú potrebu detského pohybu s pokušením nových technológií, ktoré môžu doslova zotročovať?

Aby to bolo možné urobiť, musíme zladiť činnosť školy s hrami založenými na učení, založenými na technológii učenia, a tiež niečo, na čo rodičia zvyčajne zabúdajú - zahrajte sa jednoducho na dieťa. Na toho , ktorý bol obyčajný pred 20 -30 rokmi a robil: beh, skákanie, plazenie, lezenie .... Je to veľmi dôležité, pretože vzpriamená chôdza je základná ľudská vlastnosť a formuje náš vývoj, predovšetkým náš mozog, ktorý bol vyvinutý cez neustále dynamické  interakcie s prostredím. Všetky časti mozgu sú koordinované, spojené, a pracujú v synchronizácii. Ak dieťa trávi príliš veľa času v sede alebo v ľahu, potenciálne kognitívne poruchy by sa mohli u neho prejaviť neskôr  v živote. Preto by sa mali stanoviť určité pravidlá, ako napríklad: jedna hodina sedenie musí byť kompenzovaná dvomi hodiny hrania (vonku, či už je to park, alebo ihriská).
V súčasnosti sme menej a menej fyzicky aktívni; trávime väčšinu nášho  času sedením, takže mozog je zbavený dôležitej stimulácie, čo má vplyv na fyzický vývoj.

Názorným príkladom je skutočnosť, že dnes 60% detí, a v niektorých mestách viac ako 70% z nich, majú ploché nohy. Pred dvadsiatimi rokmi sa tento počet pohyboval v rozmedzí 10% a 14%. Toto percento bolo stabilné, a preto dané geneticky , čo znamená, že výsledok nad toto percento odráža
vývojové problémy, s ktorými sa dnes stretávame. Rovnaký problémom sú  poruchy reči, ťažkosti s čítaním a problémy s koncentráciou. Niektoré deti jednoducho stratili schopnosť učenia sa . A jednoduchým dôvodom tohto stavu sú neadekvátne a nedostatočné fyzické aktivity, čo zase ovplyvňuje dynamický a rýchly rozvoj mozgu dieťaťa. Tento pasívny životný štýl v tak krehkom veku môže zbaviť mozog dôležitých impulzov, počnúc tak  kaskádu ďalších problémov. To je dôvod, prečo rodičia potrebujú povzbudiť motorické činnosti, ktoré zahŕňajú skákanie, chytanie lopty, preskakovanie povrazu ... Musíme pochopiť, že schopnosti dospelí sú formované, okrem iného tým, aké činnosti vykonávali v detstve.

Vývoj synapsií

Je dobre známe, že k vývoju mozgu dochádza predovšetkým v prvých rokoch života a väčšina synaptických spojení je vytvorená do 12 rokov života.

Vplyv na kognitívne a intelektuálnych schopností po tomto veku je takisto možný, ale už v menšej miere.
Niektoré z týchto chýb robíme neúmyselne od narodenia detí.  Kladieme dievčatá do ružových a chlapcov do modrých izieb. Napriek tomu, že je dobre známe, že kontrast stimuluje vývoj mozgu, takže miestnosti musia mať veľké množstvo farieb. Ďalším častým omyl robíme pri učení dieťaťa chodiť. Pravdepodobne od strachu, aby sa dieťa nezranilo, rodičia často obmedzujú pohyb dieťaťa; neumožňujú beh, skákanie, kotúľanie a zabraňujú tak vlastne jeho vývoju.
Dieťa musí mať stimulujúce prostredia vo všetkých fázach vývoja od narodenia. Mäkké, pastelové farby nie sú dobrou voľbou počas prvého obdobia života. Je oveľa lepšie mať kontrastné tvary a farby, ktoré obklopujú dieťa, tak, aby sa oko naučilo rozlišovať  objekty a tvary. Najväčší rodičovskej vplyv vzniká,  keď dieťa sa naučí načúvať a rozumieť tomu, čo bolo povedané, vo veku okolo dva a pol alebo troch rokov. Dieťa  sa intuitívne zaoberá činnosťou, ktoré stimulujú vývoj mozgu.
Užitočné aktivity sú: otáčanie / točiť sa okolo vlastnej osi (deti milujú  rotáciu v kruhoch), skákanie (deti sú radi, keď môžu skákať na ich lôžka), hry, kde je potreba udržať rovnováhu (deti baví chodiť na obrubníky a rôzne múry, ale rodičia  im to zakazujú , aby nespadli), lezenie po stromoch, na nábytok, stoly... 
Toto však rodičia nemajú radi, boja sa, že si deti ublížia.
Naopak, rodičia im umožňujú hrať hry ktoré sú potenciálne škodlivé a často úplne k ničomu z evolučného hľadiska.

Obrátili sme sa chrbtom k prírode, a za to budeme platiť vysokú cenu.

Národné štatistiky z väčšiny susedných krajín ukazujú zvyšujúcu sa rýchlosť vývojových porúch. Diagnostikuje sa  viac  porúch ako dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, rovnako ako iné postihnutia, ktoré bránia deťom v učení a dosiahnutí výsledkov, ktoré boli určené genetickým potenciálom .
Mnohým z týchto problémov by bolo možné predchádzať, ak budeme zaobchádzať s našimi deťmi normálnym spôsobom . Máme strach, neadekvátne ich chránime, ale tak im vlastne bránime prirodzenému biologickému vývoju. 
Napríklad sme urobili obrovský výskum s parametrami, ktoré sú dôležité pre posúdenie vývoja dieťaťa, a jedna zo štúdií skúmala, či si deti vedia zaviazať šnúrky na topánkach.
Viac ako 70% zo šesťročných detí, nevedelo, ako to urobiť! Keď sme sa spýtali, prečo im  rodičia kúpili topánky so suchým zipsom , odpovedali, že oni nechceli, aby ich deti mali zbytočné problémy so zaväzovaním šnúrok . Moja osobná skúsenosť mi ukázala, že už ani v obchode s topánkami pomaly nenájdete topánky pre tento vek so šnúrkami, lebo ľudia ich prestali kupovať!

Skutočnosťou však ostáva , že my rodičia sme zodpovední za všetko, čo sa deje 
s našimi deťmi deje.

Prípravy na školu

Musíme našim deťom pomôcť vnímať školu ako miesto zábavy, pretože učenie by malo byť „equalplaying“ – rovnajúce sa hre.
Nemôžeme napríklad zaradiť čítanie mimo kontext učenia. Čo je dôležité, je vedieť, že ak budeme nútiť našim deťom reprodukčné učenie, ide to proti fyziológii a deti to odradí do školy vôbec chodiť, dokonca ich to odradí od samotného čítania.
Podľa niektorých výskumov deti nečítajú knihy, ktoré sú vyžadované  ako povinné čítanie. Namiesto toho vyhľadávajú skrátené verzie alebo výklady kníh na internete. Iba 20% detí číta skutočné knihy!! Líši sa to v jednotlivých krajinách, ale vo všeobecnosti je tento problém stále väčší. Aj prežívanie života detí sa zrýchľuje. Za hodinu počas hrania videohry dieťa prežije mnoho pocitov v skrátenom čase –úzkosť, vzrušenie , napätie, strach i šťastie a radosť. Po hraní videohry je ťažké čítať knihu, kde všetko prebieha oveľa pomalšie.
Dieťa má nedostatok koncentrácie, stáva sa, že nedokáže zopakovať, čo čítalo (čítanie s porozumením) a musí si text prečítať znova. Nebolo to vždy tak, niekde sme urobili ako rodičia chybu.

Nápoveda hrou

Klasifikácia - dieťa klasifikuje objekty podľa niektorých charakteristík. Napríklad, oddelí biele guľôčky od červených.
Na účely nášho programu sme prišli s iným spôsobom triedenia veci, to znamená, odporúčame deťom zoradiť myšlienky pomocou symbolov abstraktných pojmov.
Seriácia (triedenie) - dieťa zoradí objekty podľa ich veľkosti (napríklad: veľká lopta, nasleduje stredná a malá ).
Analógia – napríklad požiadame dieťa o podobnosti na írskej a talianskej zástave, ktoré nemožno nájsť na ruskej a francúzskej zástave. Dieťa pri analýze príde na to, že odpoveďou je zelená farba.
Asociácia - pomáha v každodennom živote. Kortex (šedá kôra) je významnou časťou ľudského mozgu, ale žiaľ v našich vzdelávacích systémoch sa dosť často nevyužíva. Deti rýchlo zabudnú , čo sa naučili, alebo si jednotlivé vedomosti nevedia spojiť. Preto treba hrať hry  s využívaním asociácie od troch rokov.
Abstrakcia - naučiť sa rozoznávať symboly abstraktných pojmov

Stres v dôsledku reprodukčného učenia

Všeobecne v Európe platí, že deti sa učia reprodukčne, niečo si prečítajú viackrát a snažia sa to zapamätať.
Pri takomto systéme  však zabúdajú, čo sa naučili až 80 % po dvoch týždňoch. A od tretej triedy je ich curriculum také rozsiahle, že nemôžu 
revidovať  všetko. Potom, keď príde ku skúšaniu, začne ich srdce prudko biť a prežívajú skutočný akútny stres, ktorý sa v škole pravidelne opakuje.
Mozog reaguje na akútnu stresovú  situáciu dieťaťa postupne narastajúcou nenávisťou ku škole. A faktom je, že 30% deťom sa v škole od tretej triedy nepáči.

Aké sú riešenia tohto problému?

V prvom rade, musíme naše deti zoznamovať s knihami a obrázkovými knihami čo najskôr a tak v nich vzbudiť záujem o čítanie prirodzenou cestou. Čítať im rozprávky na dobrú noc (v minulosti to bývalo skôr samozrejmosťou), kupovať im farebné knižky. Raz mesačne im kúpiť novú knižku. Podľa záujmov – zvieratka, vlajky a pod.
Nesmieme zabúdať na  albumy s nálepkami, napriek tomu musíme byť opatrní.
V takomto prípade menej je viac, takže kupujme 4-5 samolepiek, ktoré môže dieťa zbierať 3 mesiace a nie 10-20, čo je kontraproduktívne. Dieťa si ich rýchlo zhromaždí, stratí záujem a výsledok sa minie účinku.
Je to spojené s rozvojom mentálnej klasifikácie, sereácie a asociácie, ktorý trvá niekoľko mesiacov počas činnosti ako je zbieranie nálepiek, obrúskov , či guľôčok. Pretože tieto tri zložky sú základom funkčného myslenia.
Úlohou rodičov a dokonca aj učiteľov, je vedieť, že hry majú tento účinok, ale bohužiaľ tu sa vo vzdelávacom systéme často robí chyba.
Ak sa rozhodneme zapojiť naše deti do užitočných hier, dosť často ju sami zničíme. Tým, že dieťaťu namiesto 5 guľôčok kúpime 50, príbuzní donesú ďalších 100 a pri takom množstve dieťa stráca motiváciu na ďalšie zbieranie.
Aj v prípade, že  sa  nimi naďalej hrajú, nevyužívajú mentálnu klasifikáciu alebo sereáciu, pretože pri takom množstve im je jedno či vyhrajú alebo prehrajú. Nemajú dôvod analyzovať hru. Preto je lepšie mať menej hračiek.

Nové technológie a deti

Samozrejme musíme používať nové technológie, ale nikto doteraz neurčil, aký dlhý čas počas dňa je na to optimálny. Deti, ktoré veľa sedia, nerozvíjajú svoj potenciál, najmä ak sledujú televíziu alebo hrajú počítačové hry.
Nové technológie sú určite užitočné, ale môžu byť aj škodlivé, a to najmä v prípade, ak dieťa „zotročia“ a začne všetko ostatné zanedbávať. Virtuálny svet sa stáva zábavným a život nudným. Ale nemôžeme ani ignorovať nové technológie. Denne sa dozvedáme nové objavy, a z dnešných profesií, po
ktorých je veľký dopyt veľa vôbec ani neexistovalo len pred 10 rokmi.
sú deje každý mesiac, a rýchlosť všetkého dnes by bolo úplne nepochopiteľné, že sa ľuďom pred 20 a viac rokmi. Musíme pochopiť, že niektoré pracovné miesta vo vysokej dopyte ani neexistoval pred 10 rokmi.

Je našou povinnosťou postarať sa o deti  najlepším možným spôsobom

A rodičia sú za to zodpovední najviac. Väčšina práce tak zostáva na nich. Napísal som k tejto téme niekoľko publikácii.

Dr. Ranko Rajović
autor systému NTC

preložila Hana Dojčanová