Andrej Baláž

Dátum narodenia:

21. júl 1979

Kontakt:

aannddrreejj@gmail.com

Vzdelanie:

STU Stavebná fakulta BA

Koníčky:

Beh, kapela/klávesy, astronómia, digitálna fotografia (street, b/w)