Tomáš Kóšik

Vzdelanie:

Stredoškolské

Zamestnanie:

Obchodný riaditeľ