Michal Barnovský

Dátum narodenia:

29. august 1991

Kontakt:

0919 278 308, misso298@gmail.com

Vzdelanie:

UPJŠ, Právnická fakulta

Zamestnanie:

advokát