Róbert Belko

Dátum narodenia:

2. marec 1989

Vzdelanie:

FEI STU, Aplikovaná Informatika - bezpečnosť informačných systémov

Zamestnanie:

CoE IAM WB, ING BSS B.V.

Koníčky:

šport, seriály, filmy

Životné postoje:

Ak chceš popísať pravdu, prenechaj eleganciu krajčírovi.