Andrej Martiška

Kontakt:

martiska.andrej@gmail.com

Vzdelanie:

2011-2013 Medzinarodne financie (MSc.), Nottingham Trent University & Ekonomicka univerzita v Ba,
2011-2013 Bankovnictvo (Ing.), Ekonomicka univerzita v Ba,
2008-2011 Financie,Bankovnictvo a Investovanie (Bc.), Ekonomicka univerzita v Ba,

Zamestnanie:

Blue Book Trainee - Internal Audit Assistant v Europskej komisii

Koníčky:

cestovanie, hokejbal, beh, trading a dobra whisky:)

Životné postoje:

“If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite. " - William Blake