František Machotka

Vzdelanie:

Koníčky:

geopolitika, šach,literatúra, šport