Marek Slávik

Vzdelanie:

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Obchodná Fakulta

Zamestnanie:

ČSOB, Manažér oddelenia riadenia zmien, senior projektový manažér