Andrej Kriváň

Dátum narodenia:

30. august 1972

Kontakt:

andrej.krivan@gmail.com

Vzdelanie:

Ekonomická Univerzita, Obchodná fakulta City University Bratislava