Aneta Krajčiová

Vzdelanie:

Fakulta Architektúry STU

Koníčky:

fotografovanie, dizajn, jazda na koni, turistika, cestovanie

Životné postoje:

Almost everything is relative.. ;)