Richard Paule

Dátum narodenia:

6. august 1971

Kontakt:

[email protected], 0903 967126

O mne

 

Vzdelanie:

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Zamestnanie:

Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu 

Aktivity v Mense:

Člen Mensy Czechoslovakia od 1991, Mensy Slovensko od 1993. Aktívny člen a funkcionár miestnej skupiny Bratislava a Mensy Slovensko najmä v 90. rokoch. Od roku 2004 pasívny člen.

Koníčky:

Počítače (a technika), astronómia (a veda), cudzie jazyky, cestovanie, autá, ... V praxi najmä tri deti. :-) ... a starostlivosť okolo rodinného domu (vo Svätom Jure). 

Životné postoje:

Snaha o toleranciu, neodmietanie neznámeho, pochopenie odlišného.