Richard Paule

Prezývka:

Richie

Dátum narodenia:

6. august 1971

Kontakt:

richard.paule.sk@gmail.com, 0903 967126

O mne

 

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Zamestnanie:

Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

Aktivity v Mense:

Člen Mensy Czechoslovakia od 1991, Mensy Slovensko od 1993. Aktívny člen a funkcionár miestnej skupiny Bratislava a Mensy Slovensko v 90. rokoch. Od roku 2004 pasívny člen.

Koníčky:

Teoreticky počítače (a technika),  astronómia (a veda), cudzie jazyky, ... Prakticky len tri malé deti. :-) ... a trochu starostlivosť okolo rodinného domu.

Životné postoje: