Zuzana Haydu

Dátum narodenia:

26. október 1966

Kontakt:

0905 277 655

Vzdelanie:

Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - absolvent 1990 Ekonomická univerzita - Národohospodárska fakulta - absolvent 1997

Zamestnanie:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky - odbor zahraničnej politiky