Jana Chládeková

Prezývka:

Janka

Dátum narodenia:

17. marec 1984

Vzdelanie:

Fakulta managementu UK, Bratislava

Zamestnanie:

Projektový a finančný manažér pre projekty spolufinancované z EÚ fondov a iných dotačných schém

Koníčky:

Spoločenské a kartové hry, geocaching

Životné postoje:

Nikdy nie je neskoro naučiť sa niečo nové :).