Anna Sýkorová

O mne

som zakladajúca členka Mensy Československo a Slovensko a prvá prezidentka Mensy Slovensko, doživotná čestná prezidentka Mensy Slovensko,

Vzdelanie:

Vysoká škola múzických umení Postgraduál rozhlasovej réžie Postgraduál vysokoškolskej pedagogiky Dvojročný kurz psychológie správania

Zamestnanie:

lektor a konzultant: rétorika, moderovanie, vystupovanie na verejnosti, neverbálna a verbálna komunikácia, prezentačné zručnosti, kultúra správania a obliekania v profesionálnom prostredí

Aktivity v Mense:

V súčasnosti viac-menej pasívny člen, ale neustále pozorne sledujem ako vám to ide

Koníčky:

ľudia, ľudia, ľudia a potom aj literatúra, umenie a iné drobné radosti

Životné postoje:

jediná možnosť ako v skúške obstáť je skúšku podstúpiť