Marianna Makaiová

Vzdelanie:

VŠE

Koníčky:

cestovanie,historia, literatura, vytvarne umenie, hudba

Životné postoje:

pohodové:)