Peter Lenčéš

Dátum narodenia:

27. apríl 1982

Zamestnanie:

učiteľ