Peter Lenčéš

Dátum narodenia:

27. apríl 1982

Kontakt:

peto.lences@gmail.com

Zamestnanie:

učiteľ