Michaela Koščová

Vzdelanie:

ešte stále sa na ňom pracuje :)

absolvovala som bakalárske štúdium poistnej matematiky, magisterské štúdium pravdepodobnosti a matematickej štatistiky a pokračujem doktorandským štúdiom aplikovanej matematiky; všetko na bratislavskom Matfyze

Zamestnanie:

absolvovala som stáž v poisťovni, na úseku vnútorného auditu  a stáž na Mematickom ústave Slovenskej akadémie vied

Koníčky:

hlavolamy

štúdium cudzích jazykov

geocaching

mariáš

šport - turistika, lyžovanie, squash, bedminton, streľba, šerm