Miroslav Kuzmiak

Obrázok používateľa Miroslav Kuzmiak

Vzdelanie:

VŠT-SvF, KOŠICE

Zamestnanie:

projektant-vlastná kancelária

Koníčky:

vysokohorská turistika, lyžovanie

Životné postoje:

optimista v každom okamihu